Strefa mieszkańca

IV Dzień Sąsiada - 28 IX 2014

Fot. Bogdan Kuciabiński

.