Strefa mieszkańca

Polecamy ciekawy artykuł

"Prezesi spółdzielni, czyli według poseł Lidii Staroń wrogowie publiczni numer jeden"

http://www.henryknicpon.pl/spodzielczo/224-prezesi-spodzielni-czyli-wedug-pose-lidii-staro-wrogowie-publiczni-numer-jeden

.