Strefa mieszkańca

Korespondencja międzyspółdzielcza

Grodzisk Maz. 13 marca 2012r.

Informacja

o realizacji wniosków o przeniesienie własności lokali

- stan na 29.02.2012r.

 

podstawa prawna:- ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz.1116 z poźn. zmianami);

   1. Zawarte akty notarialne przeniesienia prawa odrębnej własności lokali dla nowych inwestycji w latach 2003 – 2012:

   1) budynki : Teligi 10; 10A; 12; 14; 20; 22; 24; 26; Rusałki 1; 2; 4; 5; Cegielniana 5 i 7 507

2) garaże przy ul. Teligi 114


2. Wnioski złożone do Spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych 1.874

- do 30.07.2007r. – 900
- od 31.07.2007r – 974

z tego :

1) os. Centrum – 635
2) os. Kopernik – 1006
3) os. Milanówek –
233

 

3. Na zasadach znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. od 31.07.07r. 29.02.2012r. zawarto:

- 1.466 aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych w nieruchomościach :

1) os. Centrum – 507
2) os. Kopernik – 757
3) os. Milanówek – 202

- 51 aktów notarialnych przeniesienia własności garaży

 

z tego :
1) os. Centrum – 19
2) os. Milanówek – 30
3) os. Kopernik - 2

oraz zawarto 136 umów o przekształcenie lokatorskiego prawa na własnościowe prawo do lokali , w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym gruntów.Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 29.02.2012r. :

Nieuregulowany stan prawny gruntów dotyczy nieruchomości :

- os. ”Kopernik”, zabudowanych budynkami przy ul. T. Bairda 42 i 44;
- os. „Centrum” zabudowanych budynkiem garażowym przy ul. Cichej
i budynkiem użytkowym przy ul. Montwiłła.

Os. „Kopernik”

- Budynek przy ul. T.Bairda 42 wybudowany jest na działce nr ew. 14/10 o powierzchni 1.024 m2, stanowiącej własność Spółdzielni oraz na części działki nr ew. 22/6 o powierzchni ok. 160 m2 , do której Spółdzielnia nie posiada tytułu

prawnego.

- Budynek przy ul. T. Bairda 44 wybudowany jest na dwóch działkach o nr ew. 13/12 o powierzchni 320 m2 i 14/9 o powierzchni 653 m2 , stanowiących własność Spółdzielni oraz na części działki nr ew. 22/6 o powierzchni ok. 120 m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.
W celu nabycia przez Spółdzielnię na własność nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 22/6, prowadzone jest w Sądzie Rejonowym postępowanie sądowe.

 

Os. „Centrum”

- Budynek garażowy przy ul. Cichej wybudowany jest na działce ewidencyjnej nr 42/50 o powierzchni 94 m2, stanowiącej własność Spółdzielni oraz na działce ewidencyjnej nr 42/7 o powierzchni 44 m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

- Budynek użytkowy przy ul. Montwiłła wybudowany jest na działce ewidencyjnej nr 42/53 o powierzchni 40 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz na działce ewidencyjnej nr 42/9 o powierzchni 4m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

Prowadzone są działania zmierzające do ustalenia właścicieli działek ewidencyjnych nr 42/7 i 42/9.

 

.